Dra ut visdomstand: En omfattande guide

04 maj 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att få en visdomstand utdragen är en rutinprocess för många människor. När dessa tredje molarer, ofta kända som ”visdomständer”, börjar bryta fram under ung vuxenålder kan de ibland orsaka komplikationer och obehag som kräver tandläkarvård. I den här artikeln tar vi en närmare titt på vad processen för att dra ut en visdomstand innebär, när det är nödvändigt, vad du kan förvänta dig under och efter ingreppet, samt vikten av att få professionell hjälp.

När behöver man dra ut en visdomstand?

Visdomständer är de sista permanenta tänderna att dyka upp i munnen. De flesta får sina visdomständer i sena tonåren eller tidiga tjugoårsåldern. Ibland finns det inte tillräckligt med plats för dessa tänder att växa fram på ett korrekt sätt, vilket kan leda till olika problem.

Inkilade visdomständer

En av de vanligaste orsakerna till att man måste dra ut visdomstand är att tanden är ”inkilad”. Detta innebär att tanden inte har tillräckligt med utrymme att bryta igenom tandköttet eller växa in i en position som är användbar för bettet. Inkilade visdomständer kan växa in snett, endast delvis komma igenom tandköttet, eller inte alls bryta fram.

Smärta och infektion

En annan orsak till att en visdomstand kan behöva tas bort är att den orsakar smärta eller obehag. När en visdomstand delvis har brutit igenom tandköttet kan en ficka bildas där mat och bakterier kan samlas, vilket kan leda till infektion och svullnad.

Risk för tandröta och tandställning

Visdomständer som bryter fram i en trång mun kan också öka risken för tandröta, då de kan vara svåra att nå och rengöra ordentligt. Dessutom kan de trycka på andra tänder och orsaka problem med tandställningen.

Dra ut visdomstand

Vad händer under en visdomstandsextraktion?

Bedövning och kirurgi

Innan en visdomstand avlägsnas kommer din tandläkare eller kirurg att administrera lokalbedövning för att bedöva området kring tanden. I vissa fall kan sedering eller generell anestesi erbjudas, särskilt om alla visdomständer tas bort på en gång eller om patienten är särskilt orolig.

Extraktion eller kirurgisk borttagning

Processen för att ta bort en visdomstand varierar beroende på om tanden har brutit igenom tandköttet eller inte. Om tanden har kommit fram kan en enkel extraktion vara allt som krävs. Om tanden är impakterad, kan det dock innebära ett mer involverat kirurgiskt ingrepp där tandläkaren måste göra ett snitt i tandköttet och kanske till och med ta bort ben för att komma åt tanden.

Eftervård och återhämtning

Omedelbar eftervård

Efter att en visdomstand har dragits ut behöver du ta det lugnt under resten av dagen. Du kommer också att få instruktioner om hur du ska hantera blödning, vilken typ av smärtlindring du kan använda, och hur du undviker eventuella komplikationer som t.ex. ”dry socket”, en smärtsam tillstånd där blodproppen som bildats i tandens väl faller ut före läkning.

Långsiktig vård

Du kommer att få instruktioner om kost och munhygien för att underlätta läkning och undvika infektion. Det är normalt att uppleva svullnad och viss obehag efter proceduren, men det bör avta inom några dagar. Det är viktigt att följa tandläkarens rekommendationer och boka uppföljningsbesök om det behövs.