Naturterapi: Naturens läkande kraft för kropp och själ

01 november 2023 Maja Bergman Lindberg

editorial

I en tid då stress, ångest och diverse hälsoproblem blir allt vanligare, letar många efter alternativa metoder för att hitta lindring. En sådan metod som vuxit i popularitet är naturterapi. Genom att fördjupa oss i naturens skönhet och lugn kan vi finna en djupgående läkning som tar hand om både vår fysiska och psykiska välbefinnande.

Vad är naturterapi?

Naturterapi, ibland kallad skogsterapi eller ekoterapi, är en terapeutisk praktik som använder sig av naturen och utomhusmiljön som en central del i behandlingen. Tanken bakom denna terapiform är att människan har en inneboende koppling till naturen, och genom att återförena oss med denna koppling kan vi uppleva många hälsofördelar.

Herbpharma naturterapi

De vetenskapliga fördelarna med naturterapi

Forskning på området har påvisat en mängd positiva effekter kopplade till naturterapi:

  1. Minskad stress: Närvaron i naturen har visat sig minska nivåerna av kortisol, ett stresshormon, i kroppen.
  2. Förbättrad koncentration: En paus i naturen kan fungera som en ”hjärnans reset”, vilket kan hjälpa till att förbättra koncentration och produktivitet.
  3. Ökad kreativitet: Många upplever att de känner sig mer kreativa efter att ha tillbringat tid i naturen.
  4. Förbättrad sömn: Regelbundna vistelser i naturen kan bidra till bättre sömnkvalitet.

Naturterapi som en del av en helhetsbehandling

För många är naturterapi inte bara en isolerad behandlingsform, utan en del av en större helhetsbild. Det kan kombineras med traditionella former av terapi, meditation, fysisk träning och andra kompletterande behandlingar. Genom att inkorporera naturterapi i en övergripande behandlingsplan kan man maximera dess fördelar.

Hur du börjar med naturterapi

Naturterapi behöver inte vara komplicerat. Här är några enkla sätt att börja:

  1. Dagliga promenader: Att ta dagliga promenader i en lokal park eller skogsområde kan vara ett enkelt sätt att introducera naturterapi i din rutin.
  2. Mindfulness i naturen: När du är i naturen, ta några minuter att verkligen vara närvarande. Lyssna på ljuden, känn marken under dina fötter och andas in den friska luften.
  3. Trädgårdsarbete: Att arbeta med jorden genom trädgårdsarbete kan vara ett underbart sätt att förbinda sig med naturen och samtidigt få fysisk motion.
  4. Kontakta en naturterapeut: Om du är intresserad av att utforska denna terapiform mer djupgående kan du överväga att kontakta en certifierad naturterapeut som kan vägleda dig genom processen.

Saker att tänka på

Medan naturterapi kan erbjuda många fördelar, är det viktigt att komma ihåg att det kanske inte är för alla. Vissa personer kan känna sig obekväma i naturen eller ha fysiska begränsningar som gör det svårt. Det är alltid en bra idé att diskutera nya behandlingsformer med proffs.